DETTE ER COOP HAMARVIK SA

Hamarvik Samvirkelag ble stiftet vinteren 1942.  På grunn av vanskelige år under krigen kom driften i gang først 4. juni 1946.
Lagets første 50 år er behørig omtalt i jubileumsboken som ble skrevet av Hans U. Hammer i 1996. 
I forordet skriver han bl.a.:
"Dette er historien om Hamarvik Samvirkelag - et landsens samvirkelag i kystdistriktene i Sør-Trøndelag.  Historien om Hamarvik Samvirkelag er neppe spesielt dramatisk eller spennende i forhold til mange andre lag.  Men den vitner om pågangsmot, om samarbeid og behovet for å sette tæring etter næring.
Men den viser også evnen til å brette opp armene for å satse når dette har vært påkrevet."

Nå skal det sies at Hammers bok er både spennende og engasjerende - og anbefales som en viktig historisk dokumentasjon av forholdene og levekårene i området vårt de første tiår etter andre verdenskrig.

I dag er navnet på laget COOP HAMARVIK SA
Fortsatt et landsens samvirkelag, hvor du får kjøpt det meste av det daglige behov innenfor dagligvarer, elektro og byggevarer.
Coop Hamarvik SA er en selvstendig juridisk enhet - og har altså ikke knyttet seg til noen av de store regionlagene.
Og det er et livsfriskt lag med en optimistisk holdning til framtida.

Alle butikker fremstår som meget moderne, med lyse og trivelige lokaler og hvor ny teknologi er tatt i bruk, som for eksempel helelektroniske hylleetiketter.